سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

ترنم باران

از کجا بدانیم خدا دوستمان دارد؟

    نظر

 

خدایا!... بنده ات از کجا بداند که دوستش داری؟ 
- او را مبتلا به بلایی می کنم که تحملش از طاقت کوه ها هم بیشتر باشد... در آن هنگام، نگاه می کنم ببینم
 تا چه اندازه در ادعای محبتش به من راست گو بوده
                                                              گفتگوی خداوند و موسای نبی(علیه السلام)